Plán aktivit a činností pro období školního roku 2017/2018

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním
a odkládáním, život utíká.“

Seneca

Září 2017
Zahájení nového školního roku, adaptace nových dětí
Zavedení vzdělávací práce ve třídách, nabídky vzdělávacích aktivit, práce ve skupinách
Zapracování nových pedagogických pracovníků ve všech třídách
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – dokončení vstupní diagnostiky u nových dětí
Vypracování IVP dětí na období 1. pololetí školního roku 2017/2018
Jednodenní zářijové prázdniny

Říjen 2017
Shrnutí výsledků odborných vyšetření, ucelení diagnostik dětí
Konzultace IVP se zákonnými zástupci, aktualizace údajů v dokumentaci dětí
Shrnutí výsledků odborných vyšetření, ucelení diagnostiky dětí
Školní schůzka s rodiči dětí
Podzimní výzdoba školy a školní zahrady
Podzimní zahradní hrátky pro děti a jejich rodiny, včetně dětí, které již nastoupily do ZŠ
Podzimní prázdniny

Listopad 2017
Příprava ročních inventur majetku
Cvičný požární poplach

Prosinec 2017
Výroba novoročních přáníček
Vánoční výzdoba školy
Návštěva Mikuláše ve školce
Těšíme se na Vánoce – společný program pro děti všech tříd
Vánoční tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi
Roční inventury majetku za rok 2017
Vánoční prázdniny

Leden 2018
Vyhodnocení IVP za 1. pololetí školního roku 2017/2018, zpracování IVP na 2. pololetí
Třídní schůzky pro rodiče dětí dle tříd
Vyhodnocení výsledků ročních inventur majetku za rok 2017

Únor 2018
Konzultace se zákon. zástupci: vyhodnocení IVP za 1 pololetí, představení plánu na 2. pololetí
Vypracování periodických zpráv za třídy – za období 1. pololetí
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – posouzení školní zralosti dětí, odklady PŠD
Předpoklad počtu volných míst dle tříd pro školní rok 2018/2019
Jarní prázdniny

Březen 2018
Školní karneval (včetně příprav masek, soutěží)
Velikonoční tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi
Velikonoční prázdniny
Cvičný požární poplach

Duben 2018
Příprava pravidelné roční výstavy fotografií a prací dětí v KD Beseda v Otrokovicích

Květen 2018
Výroba dárků pro maminky ke Svátku matek
Vernisáž výstavy fotografií a prací dětí v KD Beseda v Otrokovicích
Konzultační den a zápis dětí pro školní rok 2018/2019
Spolupráce se ZŠ k nástupu dětí do školy

Červen 2018
Dětský den v MŠ, soutěžení na školní zahradě
SPC – vyšetření nových dětí pro školní rok 2018/2019 – diagnostika, doporučení ke vzdělávání
Vycházka předškoláků MŠ Klubíčko do 1. třídy ZŠ Tlumačov – ukázka výuky prvňáčků
Společné fotografování dětí školy a tříd
Školní výlety, vycházky
Vyhodnocení IVP za 2. pololetí šk. roku, shrnutí do Ročního zhodnocení, popř. Výstupní zprávy
Ukončení školního roku, zahradní grilování – odpoledne pro děti a rodiče

Červenec 2018
Konzultace se zákon. zástupci: k vyhodnocení IVP za 2. pololetí školního roku, Ročnímu zhodnocení, popř.Výstupní zprávě, předání dokladů k vyřazovaným dětem
Vypracování periodických zpráv za třídy – za 2. pololetí školního roku se souhrnem za školní rok
Zhodnocení úspěšnosti a realizace třídních vzdělávacích programů za školní rok 2017/2018
Zhodnocení končícího školního roku 2017/2018
Prázdninový provoz školy
Letní prázdniny

Srpen 2018
Letní prázdniny
Příprava na nový školní rok 2018/2019
Vypracování a odsouhlasení Ročního plánu na školní rok 2018/2019

____________________________________________________
Plán může být průběžně upravován a doplňován o aktuální akce