Plán aktivit a činností pro období školního roku 2018/2019

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním
a odkládáním, život utíká.“

Seneca

Září 2018
Zahájení nového školního roku, adaptace nových dětí
Zavedení vzdělávací práce ve třídách, nabídky vzdělávacích aktivit, práce ve skupinách
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – dokončení vstupní diagnostiky u nových dětí
Vypracování IVP dětí na období 1. pololetí školního roku 2018/2019

Říjen 2018
Shrnutí výsledků odborných vyšetření, ucelení diagnostik dětí
Konzultace IVP se zákonnými zástupci, aktualizace údajů v dokumentaci dětí
Shrnutí výsledků odborných vyšetření, ucelení diagnostiky dětí
Školní schůzka s rodiči dětí
Podzimní výzdoba školy a školní zahrady
Podzimní zahradní hrátky pro děti a jejich rodiny, včetně dětí, které již nastoupily do ZŠ
Podzimní prázdniny

Listopad 2018
Příprava ročních inventur majetku
Cvičný požární poplach

Prosinec 2018
Výroba novoročních přáníček
Vánoční výzdoba školy
Návštěva Mikuláše ve školce
Těšíme se na Vánoce – společný program pro děti všech tříd
Vánoční tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi
Roční inventury majetku za rok 2018
Vánoční prázdniny

Leden 2019
Vyhodnocení IVP za 1. pololetí školního roku 2018/2019, zpracování IVP na 2. pololetí
Třídní schůzky pro rodiče dětí dle tříd
Vyhodnocení výsledků ročních inventur majetku za rok 2018

Únor 2019
Konzultace se zákon. zástupci: vyhodnocení IVP za 1 pololetí, představení plánu na 2. pololetí
Vypracování periodických zpráv za třídy – za období 1. pololetí
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – posouzení školní zralosti dětí, odklady PŠD
Předpoklad počtu volných míst dle tříd pro školní rok 2019/2020
Jarní prázdniny

Březen 2019
Školní karneval (včetně příprav masek, soutěží)
Cvičný požární poplach

Duben 2019
Velikonoční prázdniny
Příprava pravidelné roční výstavy fotografií a prací dětí v KD Beseda v Otrokovicích

Květen 2019
Výroba dárků pro maminky ke Svátku matek
Vernisáž výstavy fotografií a prací dětí v KD Beseda v Otrokovicích
Konzultační den a zápis dětí pro školní rok 2019/2020
Spolupráce se ZŠ k nástupu dětí do školy

Červen 2019
Dětský den v MŠ, soutěžení na školní zahradě
SPC – vyšetření nových dětí pro školní rok 2019/2020 – diagnostika, doporučení ke vzdělávání
Vycházka předškoláků MŠ Klubíčko do 1. třídy ZŠ Tlumačov – ukázka výuky prvňáčků
Společné fotografování dětí školy a tříd
Školní výlety, vycházky
Vyhodnocení IVP za 2. pololetí šk. roku, shrnutí do Ročního zhodnocení, popř. Výstupní zprávy
Ukončení školního roku, zahradní grilování – odpoledne pro děti a rodiče

Červenec 2019
Konzultace se zákon. zástupci: k vyhodnocení IVP za 2. pololetí školního roku, Ročnímu zhodnocení, popř.Výstupní zprávě, předání dokladů k vyřazovaným dětem
Vypracování periodických zpráv za třídy – za 2. pololetí školního roku se souhrnem za školní rok
Zhodnocení úspěšnosti a realizace třídních vzdělávacích programů za školní rok 2018/2019
Zhodnocení končícího školního roku 2018/2019
Prázdninový provoz školy
Letní prázdniny

Srpen 2019
Letní prázdniny
Příprava na nový školní rok 2019/2020
Vypracování a odsouhlasení Ročního plánu na školní rok 2019/2020

____________________________________________________
Plán může být průběžně upravován a doplňován o aktuální akce