Školné a stravné

Termíny pro úhrady školného a stravného ve školním roce 2017/2018

Dnem pro úhrady za stravování a vzdělávání dětí (stravné a školné) je vždy STŘEDA. Čas pro úhrady je stanoven na dobu od 7,00 do 10.30 hodin, zaplatit je však potřeba nejpozději do 14.30 hodin.  Úhrady za děti jsou prováděny měsíčně, zpětně, dle skutečnosti uplynulého měsíce. Termíny pro úhrady jsou stanoveny na tyto dny:

11. října 2017

15. listopadu

13. prosince

10. ledna 2018

14. února

14. března

11. dubna

9. května

13. června

11. července

22. srpna

12. září

V Mateřské škole Klubíčko nejsou vyžadovány zálohové platby. Vždy a bezpodmínečně však musí být ve stanovený den vyrovnány platby za všechny děti, to zn. i za ty, které v daný den nejsou přítomny ve škole. V odůvodněných případech je možno úhradu provést dříve, odložit platbu na pozdější termín nelze! Potvrzení o úhradě bude vystaveno na požádání.

Aktuální výše školného za měsíc

Při docházce 1 a více dnů v měsíci

       400 Kč

Při docházce 0 dnů za měsíc

            0 Kč

 

Aktuální výše stravného

Věková kategorie

přesnídávka vč. pitného režimu

oběd

svačinka

Děti do 6 let

18,00 Kč

34,00 Kč

17,00 Kč

Děti nad 6 let

18,00 Kč

39,00 Kč

17,00 Kč

 

Plná cena stravného

hradí se za neodhlášenou stravu za druhý a další následující dny absence dítěte ve škole! (Pro první den absence platí běžná úplata s tím, že v tento den do 13.00 hodin lze neodhlášenou stravu odebrat ve výdejně školy)

Věková kategorie

přesnídávka vč. pitného režimu

oběd

svačinka

Děti do 6 let

24,00 Kč

59,00 Kč

23,00 Kč

Děti nad 6 let

24,00 Kč

64,00 Kč

23,00 Kč