Školné a stravné

Termíny pro úhrady školného a stravného ve školním roce 2018/2019

Dnem pro úhrady za stravování a vzdělávání dětí (stravné a školné) je vždy STŘEDA. Čas pro úhrady je stanoven na dobu od 7,00 do 10.30 hodin, zaplatit je však potřeba nejpozději do 14.30 hodin.  Úhrady za děti jsou prováděny měsíčně, zpětně, dle skutečnosti uplynulého měsíce. Termíny pro úhrady jsou stanoveny na tyto dny:

10. října 2018

14. listopadu

12. prosince

9. ledna 2019

13. února

13. března

10. dubna

9. května

12. června

10. července

21. srpna

11. září

V Mateřské škole Klubíčko nejsou vyžadovány zálohové platby. Vždy a bezpodmínečně však musí být ve stanovený den vyrovnány platby za všechny děti, to zn. i za ty, které v daný den nejsou přítomny ve škole. V odůvodněných případech je možno úhradu provést dříve, odložit platbu na pozdější termín nelze! Potvrzení o úhradě bude vystaveno na požádání.

Aktuální výše školného za měsíc

Při docházce 1 a více dnů v měsíci

       400 Kč

Při docházce 0 dnů za měsíc

            0 Kč

 

Aktuální výše stravného

Věková kategorie

přesnídávka vč. pitného režimu

oběd

svačinka

Děti do 6 let

17,00 Kč

36,00 Kč

16,00 Kč

Děti nad 6 let

17,00 Kč

41,00 Kč

16,00 Kč

 

Plná cena stravného

hradí se za neodhlášenou stravu za druhý a další následující dny absence dítěte ve škole! (Pro první den absence platí běžná úplata s tím, že v tento den do 13.00 hodin lze neodhlášenou stravu odebrat ve výdejně školy)

Věková kategorie

přesnídávka vč. pitného režimu

oběd

svačinka

Děti do 6 let

25,00 Kč

58,00 Kč

22,00 Kč

Děti nad 6 let

25,00 Kč

63,00 Kč

22,00 Kč